Kjededirektør Trond Lie i Systemhus er fornøyd med rekordmange igangsatte boliger i 2018.

Vi gratulerer vår samarbeidspartner Systemhus Norge med rekordmange igangsatte boliger i 2018. Takk for oppdraget med å lage pressemeldingen for å dele det glade budskapet! 

Til artikkel i an.no
Til artikkel i byggmesteren.as
Til artikkel på bygg.no

Vi gjengir pressemeldingen her:

Aldri før har så mange nærmet seg drømmen om et nytt og friskt hjem fra Systemhus Norge som i 2018. I et noe fallende marked opplever huskjeden med hovedkontor i Bodø stor vekst og et konsept som treffer med hele 1227 igangsatte boliger i 2018. Systemhus er med dette landets nest største boligbygger.

 

Prognosesenteret og Boligprodusentene har presentert tallene for igangsatte og solgte boliger i 2018 i dag. I 2018 ble totalt 29.496 boliger igangsatt.


- Vi har hatt et fantastisk år i 2018, mye takket være den jobben våre 120 kjedemedlemmer over hele landet gjør hver eneste dag. Vi opplever at husene våre er tidsriktige, og at vi treffer markedet med vårt fokus på friske hjem. Det vil si et friskt inneklima, godt lys, lyddemping og god planløsning og funksjonalitet, sier kjededirektør Trond Lie.


Ifølge Boligprodusentenes Forening ble OBOS, inkludert datterselskapet Block Watne, landets største boligbygger i 2018 med 1640 igangsatte boliger. På en klar andreplass kommer Systemhus med 1227 boliger. De gode tallene for fjoråret ble tatt imot til stor jubel på hovedkontoret til Systemhus i Bodø.


Doblet antall kjedemedlemmer


Systemhus er en del av Mestergruppen, hvor også Saltdalshytta, XL Bygg, Byggtorget, Mesterhus og Blink Hus inngår.


Systemhus Norge ble stiftet allerede i 1967 og driftes fra kjedekontoret i Bodø. Kjeden har vokst jevnt og trutt, samtidig som både husene og tilbudet til kjedemedlemmene har utviklet seg i takt med behovene i markedet. Antall medlemmer i kjeden er doblet de siste fem årene.


- En av grunnene til at vi lykkes lokalt, er at medlemsbedriftene er trygge på huskonseptet vi tilbyr. De er fornøyde med det tekniske hjelpeapparatet og de gode verktøyene til daglig drift som Systemhus tilbyr, forteller Lie.


Våre 60 ingeniører og arkitekter jobber kontinuerlig med tekniske løsninger og nye hustyper.


40% får allergiplager


Helt siden etableringen har Systemhus hatt fokus på å utvikle kvaliteten på husene og byggeprosessen. Byggemåter og produktene i husene har endret seg mye siden 1967, da også friske hjem-konseptet ble laget. Hele tiden har samarbeidet med Norges Astma- og Allergiforbund vært tett.


Tall fra Norges Astma- og Allergiforbund viser at 40% av oss får allergiplager i løpet av livet. Når husene bygges tettere og tettere, blir inneklimaet desto viktigere.


- Luftkvaliteten i husene betyr mye for både allergikere og alle andre. At vi selger stadig flere Systemhus med friske hjem, viser det at det er riktig å satse på kvaliteten i husene. Det vil vi fortsette med, sier Trond Lie.


4,5 milliarder i ordrereserve for 2019


Trond Lie understreker at det er ute hos de 120 kjedemedlemmene landet rundt at verdiskapingen skjer. Hele 1468 salg ble gjennomført av medlemsbedriftene i 2018. Det betyr en ordrereserve på 4,5 milliarder ved inngangen av 2019.


- Hver dag posisjonerer våre dyktige byggmestre og entreprenører seg i sterk konkurranse med de øvrige aktørene i markedet. De utvikler byggefelt etter byggefelt og sørger for at det er Systemhus som settes opp, forteller kjededirektøren.


Rekordveksten i 2018 kan også tilskrives at Systemhus har truffet boligtrendene med utseende, funksjon og planløsninger som folk flest liker godt.

De fleste husene som Systemhus bygger om dagen er inspirert av funkis-stilen. Mange ønsker moderne hus med rene flater og store vinduer som gir mye lys. Arkitektene og ingeniørene til Systemhus har truffet trendene godt de siste årene.

- Vi gleder oss over veksten og tallene vi har fått presentert i dag. Spesielt gledelig er det at også 2019 starter godt med en ordrereserve på over 4,5 milliarder kroner. Vi er takknemlige overfor medlemsbedriftene våre som gjør en så god jobb lokalt. Vi er også ydmyke overfor kundene som tar så godt imot husene våre, avrunder kjededirektøren og lover enda friskere hjem i årene fremover.