MOVE er et innovativt og spennende prosjekt i Systemhus Norge hvor ni unge mennesker med ulik fagbakgrunn lager fremtidens bokonsepter. fortellfortell har produsert artikler og pressemeldinger om prosjektet for Systemhus.
 Systemhus_Move_fremtidens_bokonsepter_Jakob_Henstein

Bakgrunn: Hvordan bor vi om 30 år? Landets største huskjede, Systemhus Norge, er opptatt av nettopp dette. Systemhus spør dem som representerer fremtiden; ni unge mennesker fra 20-25 år gamle med ulik bakgrunn og faglig ståsted.

 

Her er pressemeldingen om MOVE:

 

Hvordan bor vi om 30 år?


Takstein og vegger som henter energi fra solen, kompakte boliger, byggematerialer som
resirkuleres, teknologi som gjør hus smartere og at vi deler på ting som bil, tredemøller,vaskemaskiner og verktøy. MOVE er huskjeden Systemhus sitt fremtidsprosjekt, hvor ni unge og engasjerte mennesker med ulik fagbakgrunn jobber med konsepter for hvordan vi bor i fremtiden.
 

Systemhus_Move_fremtidens_bokonsepter
- Som en representant for unge voksne i dag, forventer jeg at alle bransjer utvikler seg selv i takt med samfunnsutviklingen. Bærekraft er en selvfølge. Derfor er invitasjonen fra Systemhus til å være med på å beskrive hvordan vi bor om 30 år både spennende og velkommen, sier Julia Grong (25).
 

En hverdag med 800 sensorer og som bare fungerer

 

Siviløkonomen jobber i en teknologibedrift i Oslo og er opptatt av hvordan godt inneklima også bidrar til god helse. Gjennom jobben vet hun at for eksempel luftkvalitet, fuktighet og temperatur inne kan måles av sensorer og styres automatisk med smart teknologi og gi oss sunnere inneklima. Men, vi har en lang vei å gå før denne teknologien er enkelt tilgjengelig for alle.
 
Julia er en av ni unge og engasjerte mennesker som har jobbet med fremtidsprosjektet Systemhus MOVE siden tidlig i januar.
 

Endringer vil komme i byggebransjen

 

Systemhus er en av landets største boligbyggere, og er derfor opptatt av fremtidens boformer. Menneskene i MOVE-prosjektet jobber med hvordan vi bor om 30 år innenfor store perspektiver som mennesket, teknologi og miljø.
 
Moverne har delt seg inn i to grupper og gjort undersøkelser ved å blant annet besøke byggebedrifter, byggeplasser og forskere. I disse dager jobber de to gruppene med å skissere mulige løsninger for å bo og leve.
 
- Prosjektet utvikler seg i takt med at arbeidet skrider frem og Moverne får satt sitt preg. Med MOVE håper vi at vi kan presentere nye tanker og idéer, slik at vi kan strekke oss enda lenger når vi utvikler nye typer boliger, sier prosjektleder Lise Stien i Systemhus.
 
Hun gleder seg til at Moverne skal presentere det de har kommet frem til i mars. Til tross for store endringer i de aller fleste bransjer de siste 30 årene, har måten vi bygger hus og bor på ikke endret seg så mye. Nå står byggebransjen foran store endringer i måten å tenke og bygge på, også fordi 30% av klimagassutslippene i dag kommer fra bygg.
 

Hvordan ser arkitekten, psykologen, ingeniøren og sosiologen fremtiden?

 

Systemhus_MOVE_gruppebildeAkkurat som snekkeren kan tenke at svaret på en utfordring best løses med hammer og sag, vil team med samme fagbakgrunn lett tenke likt og foreslå løsninger i samme retning.
 
MOVE-teamet er satt sammen av studenter med ulik bakgrunn. Her jobber byggingeniørstudenter, arkitekt-, interiørarkitekt-, design-, psykologi, sosiologi-, samfunnsgeografi- og informasjons-teknologistudenten sammen med
siviløkonomen. Det gir helt nye måter å tenke bokonsepter på.
 
- Mens jeg gjerne tenker tykkelse og bæring i et bygg, har jeg lært mye av arkitektstudenters fokus på utforming og lys, psykologstudentens tanker om hva som skal til for å trives i en bolig og sosiologistudentens tanker rundt hvordan mennesker fungerer sammen og stedstilknytning.
 
Flerfaglige løsninger vil gi bedre boliger, mener Jakob Henstein. 22-åringen studerer til å bli byggingeniør på OsloMet. Hva som er mest bærekraftig av å bygge nytt eller pusse opp gammelt, er Jakob spesielt opptatt av. Gjennom MOVE-prosjektet har han besøkt
flere byggefirmaer og bofellesskap. Det har gitt ny innsikt og helt andre perspektiver på fremtidens boformer. Denne innsikten tar han også ta med seg videre i ingeniørstudiene og yrkeslivet.
 

Tomtebank, materialbank og digitale tvillinger

 

Også arkitektstudent Mathias Sagvik (21) mener fremtidens bokonsepter må ses i et flerfaglig perspektiv, også for å unngå silotenking. Han tenker at ny teknologi i kombinasjon med gamle måter å bygge på kan løse problemer med flom og andre klimautfordringer. Mathias er opptatt av at en bolig ikke er et resultat av en allvitende arkitekt, men en prosess med mennesket i sentrum.
 
Mange idéer diskuteres i gruppen. Kanskje har vi tomtebanker hvor vi kan finne ledige tomter å bygge på eller resirkulerte byggematerialer. Kanskje er det helt vanlig med “digitale tvillinger”, hvor vi opplever en bolig virtuelt før vi kjøper den i virkeligheten.
 

Bo på mindre plass og dele vaskemaskin 

 
Hindel Kamara (25) studerer sosiologi og har i tillegg en bachelor i interiørarkitektur. I MOVE har han blant annet undersøkt hvordan det fungerer å bo med mindre plass, både alene og sammen med andre.
 
- Trenden med å bo kompakt er også i ferd med å få fotfeste her i Norge. Egne strømmeserier som handler om smarte løsninger for å bo på liten plass er populære. Det har nærmest blitt en egen bevegelse, sier Hindel.
 
Egne Facebook-grupper deler erfaringer, tips og råd. Mindre plass å bo på betyr også færre saker og ting og igjen lavere forbruk. Å dele på ting gjør det mulig å klare seg med mindre.
 
- Det gir ikke mening at hver husstand skal ha hver sin bil, når den står i ro 95% av tiden. Hvorfor skal alle ha hver sin vaskemaskin, tredemølle eller fullt verktøysett?
Hindel har besøkt flere bofellesskap som i tillegg til egen boenhet deler rom til trening, lek, verksted, spill, samtaler og felles måltider. Han har også besøkt en liten leilighet hvor kjøkkenet var del av stua, uten plass til sofa.
 
- Mannen som bodde i den minste leiligheten hadde tatt med seg en matte fra Japan til å sitte på. I Japan er det blitt veldig vanlig med svært små boenheter på grunn av at mange bor i byer hvor det er trangt om plassen, forteller Hindel.
 
Selv ønsker han seg litt mer plass enn de minste leilighetene i fremtiden, gjerne en bolig som er laget av resirkulerte materialer.
 

Er fremtidens byggematerialer funnet opp?

 
- Vi Movere har fått være med på flere foredrag med byggrelaterte tema. Potensialet som ligger i resirkulerte byggematerialer inspirerte mange av oss veldig mye, sier Hindel.
 
Å kunne se på boligverdien ut fra hvor mye av materialene som kan resirkuleres, i stedet for verdi ut fra størrelse, synes Hindel er et svært inspirerende perspektiv. Hus som produserer sin egen strøm og hvor overskuddsenergi kan selges til naboen, synes han er en inspirerende løsning. Kanskje vil taksten og vegger som produserer energi fra solen være dagligdags før 2050?
 
- Byggematerialene vi bruker i fremtiden, er kanskje ikke oppfunnet enda? spør
byggingeniørstudenten Joachim Rogstad (22).
 
I dag er under 10% av det som produseres i verden resirkulert. Joachim synes det gir svimlende muligheter å tenke at alle råstoffer kan brukes om og om igjen i et naturlig kretsløp. De siste ukene har Joachim besøkt byggebedrifter og byggeplasser. Han har også besøkt produsenter av mikrohus og har fått mange inntrykk som han tar med seg inn i MOVE-prosjektet.
 

Diskuterer og arbeider på Youtube, Facebook og Instagram


Systemhus_Move_fremtidens_bokonsepter_2Moverne dokumenterer hele tiden arbeidet sitt i sosiale kanaler som Facebook, Instagram og 
YouTube. Foredragsserien MOVEx som er laget til Moverne, inspirert av foredragsformen TEDx, ligger på YouTube i sin helhet, og kan ses av alle som synes fremtidens boformer er interessant.
 
Hver dag kan alle følge med på hvordan arbeidet skrider frem. Arbeidsmøter, intervjuer, besøk i bofellesskap og på byggeplasser - alle kan få ta del i det spennende arbeidet som gjøres frem til forslagene til fremtidens bokonsepter presenteres av Moverne i mars.
 
Aktuelt for din bedrift? Kontakt oss for en prat :)