De riktige menneskene har stor verdi når du skal markedsføre bedriften din, uansett om de er leid inn fra en markedsavdeling eller fast ansatt.

Jeg får ofte spørsmål om hva som er fordelene ved å leie inn hjelp med markeds- og salgsarbeidet. Er det ikke enklere, billigere og bedre å bare ansette noen? Som ansvarlig for marked og kommunikasjon i tidligere roller og nå driver av fortellfortell, deler jeg noen tanker om dette 


En liten fortelling først


Torsdag ettermiddag. Du innser at enda en uke nesten er omme, uten at du har kommet gjennom alle oppgavene som du hadde planlagt mandag morgen. Telefonene du måtte ta, e-postene du måtte besvare, møtene det var forventet at du deltok på. Tilbudet som måtte gjøres ferdig men som fortsatt ligger urørt.
Du tenker på konkurrentene som har blitt enda mer synlige enn deg på nett og i sosiale medier, og som i tillegg gjør det på en svært bra måte!

 

Mens du avslutter arbeidsdagen bestemmer du deg for å fortsette arbeidet senere i kveld. Du planlegger også å få tatt igjen det du sannsynligvis ikke rekker i kveld i en ekstra arbeidsøkt lørdag formiddag, mens familien drar på kafé. Du vet det ikke blir populært hjemme.
Du våger tenke tanken om at det kunne vært greit med avlastning, i hvert fall for en periode, men skyver tanken bort til senere. For det blir sikkert bedre neste uke eller neste måned.
Kjenner du deg igjen?

 

Eller, du er leder for en liten eller mellomstor bedrift og ønsker å styrke markedsarbeidet, men er usikker på hvor mange ansatte bedriften har rygg til å bære? Kanskje er det du selv som gjør markedsoppgavene, og du erfarer at å være aktiv i digitale kanaler og ikke minst å oppdatere seg på nye markedsføringsmetoder krever tid og kompetanse. Å nå kundene med budskap som de setter pris på og å kommunisere dette krever mye av deg i en travel hverdag. Det er ikke så legg å være kreativ under press.


Og kanskje har du kommet dit nå. At du vet du må ta grep, men du er usikker på hva som er smartest å gjøre for din bedrift?
Vel, du er ikke alene.

Les om ekte historier som er godt innhold

 

Er det smart å leie inn hjelp?

Leie hjelp eller ansette fast når du trenger hjelp med digital markedsføring og salg?


Ofte når jeg har kundemøter om markedsstrategi, salgsmål og aktiviteter dukker spørsmålet opp: “Er det smart å ansette noen fast - med de forpliktelsene som hører til, eller skal jeg leie inn den kompetansen og kapasiteten bedriften trenger”?

Les mer om våre tanker om hvordan arbeide med markedsoppgaver

 

At vi i fortellfortell får dette spørsmålet er ikke rart, siden vi jo presenterer oss en markedsavdeling til leie. Det er mange måter å organisere salgs- og markedsarbeidet på, og hver bedrift er unik med sine behov. Vi i fortellfortell har bred erfaring etter mange års arbeid med salg og markedsføring i mange typer bedrifter og bransjer. Vi har sittet på “begge sider av bordet”, både som bestillere av tjenester og nå som tilbydere. Vi så behovet for å kunne leie inn oppdatert kompetanse når vi hadde behov for det. Vi lagde rett og slett markedsavdelingen vi selv drømte om å leie, når vi trengte hjelp med digital markedsføring og salg.

Les om din digitale superselger som jobber for bedriften din 24/7


Noen ganger er det riktig å ansette, andre ganger er det smart å leie inn for en periode.
Markedet krever uansett at du hele tiden tar aktive grep, til tross for at det kan oppleves både uoversiktlig og vanskelig å henge med.


Her er noen spørsmål som kan hjelpe deg å finne gode løsninger for din bedrift.

 

1) Har teamet ditt oppdatert kompetanse på markedsføring og salg?


Er kompetansen til deg selv eller medarbeiderne dine oppdatert?
God utdanning er i seg selv alltid en helt klar fordel. Men, du kommer ikke langt med en utdanningsgrad i dag, om ikke kunnskapen oppdateres kontinuerlig. Så raskt som markedet endrer seg med ny teknologi og kanaler for kommunikasjon, kan enhver utdanning gå “ut på dato”.

 

Om bedriften din mangler oppdatert kompetanse, kan en innleid ressurs tilføre din bedrift ny kunnskap. En innleid ressurs lever av kompetansen sin, og er rett og slett nødt til å være oppdatert. En innleid ressurs har gjerne en annen bakgrunn, og kan gi innspill dere ikke har tenkt på selv. Tips om nye verktøy, ny programvare som kan testes ut og forslag til nye og effektive måter å jobbe på, følger gjerne en person som er ny.
Ha også med deg at en nyansatt etter en tid vil se bedriften med stort sett de samme brillene som dere andre.

 

Oppdatert kompetanse og nye innspill får du også om du ansetter en person fast. Trenger du en stabil ressurs som skal bidra over lengre tid, eller kanskje skal inn i en sentral rolle, kan det være riktig å ansette fast. En fast ansettelse forplikter, og det er ikke bare å avslutte et ansettelsesforhold, som en avtale om leie. Kanskje er det mer riktig å leie markedsressurser, dersom du er usikker på veivalget, og vil beholde fleksibiliteten ved å ha færre forpliktelser.

Synes du det er vanskelig å finne saker å fortelle om til nettsider og sosiale medier?

Benytt anledningen til å få oppdatert kunnskap og ny innsikt når du skal markedsføre bedriften din på nettsider og sosiale medier.

 

2) Hvor lenge har du behov for ekstra hoder og hender?

 

Fleksibilitet og dynamikk for en bedrift blir stadig viktigere når verden endrer seg så raskt som den gjør. Det vil si, dersom for mange er innleide ressurser, så kan det gi uønsket effekt. For eksempel at flinke folk drar videre til bedrifter som gir mer forutsigbarhet. At dyktige mennesker investerer tid og energi i nettopp din bedrift er veldig bra for arbeidsmiljøet, bedriftskulturen og resultatene.

 

Bare så det er sagt. Arbeidslivet i Norge bygger på at alle skal ha gode arbeidsforhold. Arbeidsmiljøloven står sterkt, og det skal vi være glade for. Ikke alle kan yte like godt i alle livets faser. Hver og en av oss kan oppleve perioder hvor det å vite at det står en jobb og venter er motivasjonen som kan få en sykemeldt medarbeider opp på bena igjen.

Det er likevel legitimt å leie inn nøkkelkompetanse som du enten mangler eller har for lite av for en periode.

 

3) Leie inn ressurser i et prosjekt?

 

Endringer skjer hele tiden. Det går ikke over.
For å teste ut en ny idé eller arbeidsmåte eller en ny oppgave, kan en måte å få hjelp på være å leie inn ressurser i et avgrenset prosjekt. Når prosjektet er over, er arbeidsavtalen over. Når du arbeider smart med et prosjekt, sitter du og teamet ditt igjen med ny kunnskap og nye erfaringer som dere tar med dere videre etter at prosjektet er avsluttet.

 

Hvis din bedrift skal løse oppgaver som dere ikke har gjort før, så kan det noen ganger være mer effektivt å leie inn eksterne ressurser for en periode. Noen ganger kan det å lære opp egne medarbeidere kreve mer tid og ressurser enn det tar å leie inn noen. Det kan også være at din bedrift kommer raskere i gang med nye oppgaver ved å leie inn ressurser.

 

Vær kritisk til hva din bedrift bruker tiden på, og still deg selv spørsmålet: Er dette noe du eller ditt team skal gjøre, og skal dere gjøre det selv?
Hvis du må du si nei til spennende oppdrag og nye kunder fordi ingen i bedriften har tid, kan løsningen være å leie inn hjelp for en periode.


4) Ansette eller leie inn vennen eller naboen din?


Når behovet for hjelp oppleves som akutt, kan det være lett å falle for fristelsen og “bare” ansette eller leie inn en venn eller nabo. Eller første og beste person, for den saks skyld. En ansettelse er en av de største og mest kritiske investeringer en bedrift gjør. Å ansette feil person kan være vinn eller forsvinn for din bedrift.

Kanskje vennen din har noen sider du ikke kjenner til, og som kommer frem i en reell arbeidssituasjon? Som å arbeide under press, mestre stress eller utfordrende relasjoner med andre. Det er ikke uten grunn at rekruttering er et eget fag!

 

5) Vet du hvor bedriften din skal?


Hvis du ikke vet hvor du skal og målene i tillegg er uklare, kan det å leie inn ressurser bli en dyr og dårlig opplevelse.


Om du ansetter eller leier inn, krever det uansett at du som leder har eierskap til prosessen. Hvis det ikke er satt mål, og strategi og plan mangler, kan mange gode tiltak floppe.

Jeg har sett konsekvensene av manglende mål og plan, så jeg understreker:
Ikke la andre bestemme noe for deg som du ikke kjenner rekkevidden av. Plutselig har du havnet et sted du ikke vil være, og du må bruke mye tid - og penger - på å rette opp skuta. Ikke mist kontrollen på prosessene, heller ikke når du har har leid inn eksterne. Til syvende og sist er det du som skal leve med resultatet, ikke andre utenfor bedriften.

Hvordan planlegge en magisk markedsføring av bedriften din?

 

6) Er du “lett” nok?


Vi skal ikke snakke ned “gamle dager”, men ikke alt var bedre før.
Så raskt som verden endrer seg, krever det at du bruker tid på å henge med. Jeg tror at de som overlever og lykkes i fremtiden, er de som “rigger seg lett” slik at kan snu seg raskt.

 

Derfor, still spørsmål ved tidligere praksis og “evige sannheter”. Ikke velg de tunge, kostbare løsningene for å drifte bedriften din, hvis du ikke må. Det kan finnes enklere og billigere løsninger som er laget av fremoverlente aktører. Det kan være smartere å velge aktører som er opptatt av forbedring og forenkling, enn de store og tunge. Ikke fortsett med å gjøre det du alltid har gjort på automatikk. Ikke vær den som ikke klarte å snu seg raskt nok, da en ny aktør plutselig kom på markedet og du måtte gjøre endringer raskt. Da kan det være smart å leie inn ressurser i en overgangsfase.

 

Kanskje viktigst av alt: Få med deg dem som kan og vil hjelpe deg!


Jeg har sett at uansett om du ansetter eller leier inn ressurser; når alt kommer til alt handler det om å jobbe med de riktige menneskene. De som kan tilføre noe, de som kan og vil bidra. Om det er noen som tenker annerledes enn deg, hør på hva de har å si og hvordan de kan hjelpe din bedrift videre med sine råd. Om det er mennesker over 62, over 70, ungdommer eller mennesker som av ulike årsaker har falt utenfor arbeidslivet.


Med engasjement, genuin interesse og mennesker som har lyst til å lære i teamet ditt, så kommer du langt. Det handler om å ha de riktige menneskene på laget.


Vær nysgjerrig, lær deg nye ting. Det er i tillegg spennende og gir mening! Noen ganger skal du kanskje leie inn en markedsavdeling for å utvikle bedriften din videre.

Få vår e-bok med tips til godt innhold til nettsider og sosiale medier

 Kontakt oss for en prat