Systemhus Panorama 

 

 

 

Var tiden for magasin i papirversjon over? Lenge trodde vi også det. Med intranett, Workplace og sosiale medier erfarer vi at bedrifter likevel ikke når frem til alle med viktig informasjon og kulturbygging. I tillegg har en offensiv kjede som Systemhus behov for å legge noe igjen etter seg et rekrutteringsmøte med potensielle medlemmer.

Nå lager Systemhus 3 Panorama-magasin i året.

fortellfortell-panorama-kort-fortalt

Om aktiviteten

28-32 sider kjedestolthet

Alle kjeder trenger flere kanaler for å bygge kultur og stolthet i kjeden og å nå frem til alle med viktig informasjon. Det var bakgrunnen for at vi i fortellfortell fikk oppdraget med å ta opp arbeidet med Systemhus sitt medlemsmagasin. Da hadde bladet ligget brakk noen år.
Panorama er laget til alle medarbeiderne i Systemhus, til potensielle medlemmer, Mestergruppens bedrifter, leverandører og samarbeidspartnere.


360 graders kommunikasjonsperspektiv

Artiklene i Systemhus Panorama er laget i et 360 graders kommunikasjonsperspektiv. Det vil si at alle artikler lages i flere varianter for intranett, sosiale medier, nettsider og presse der det er aktuelt. Det gjør Panorama til mer enn en trykksak.

Artikler

Alle artikler og intervjuer er laget av oss i fortellfortell.

Oppsett i InDesign

I starten satte vi opp Panorama i InDesign etter en mal som vi fikk laget. Mestergruppen Marked tok over det grafiske i 2021.

Koordinering

Fortellfortell har koordinert korrekturer, trykk og utsendelse.