Systemhus Panorama 

 

 

 

Var tiden for medlemsmagasin i papirversjon over? Lenge trodde vi også det. Med gode intranett, Workplace og sosiale medier når vi ikke alle for å informere om viktige ting og bygge kultur. I tillegg har en offensiv kjede behov for å kunne legge noe igjen etter seg et rekrutteringsmøte. Første utgave av nye Panorama ble laget i mars, andre utgave i september 2020.

Oppdragsgiver: Systemhus

fortellfortell-panorama-kort-fortalt

Om aktiviteten

24-28 sider kjedestolthet

Alle kjeder trenger flere kanaler for å bygge kultur og stolthet innad og å nå frem med viktig informasjon. Det var bakgrunnen for at vi i fortellfortell fikk oppdraget med å ta opp arbeidet med Systemhus sitt medlemsmagasin etter at bladet hadde ligget brakk noen år.
Panorama er laget til alle ansatte i Systemhus, til potensielle medlemmer, leverandører og samarbeidspartnere.

360 graders kommunikasjonsperspektiv

Artiklene i Systemhus Panorama er laget i et 360 graders kommunikasjonsperspektiv. Det vil si at alle artikler er laget i flere varianter for intranett, sosiale medier, nettsider og presse, der det er aktuelt. Det gjør Panorama til mer enn en trykksak.

Artikler

Alle artikler og intervjuer er gjennomført av oss i fortellfortell.

Oppsett i InDesign

Vi har også satt opp Panorama i InDesign etter en mal som vi har fått utarbeidet.

Koordinering

Fortellfortell har koordinert korrekturer, trykk og utsendelse.