Saltdal i mitt <3 

 

Aktivitet for næringslivet i Saltdal kommune under
korona-epidemien våren 2020

 

Da hele landet stengte ned våren 2020 hadde handelsstanden i Saltdal behov for en positiv og inkluderende aktivitet som både gjorde saltdalingene stolte, samtidig som de ble oppfordret til å handle lokalt.

Oppdragsgiver: Saltdal Utvikling

20200510 Kort fortalt

Om aktiviteten

10 historier

fortellfortell lagde 10 historier fra 5 bedrifter for Saltdal Utvikling om hvordan kundene kunne handle hos dem, til tross for korona, og hvorfor handle lokalt. Vi lagde historier fra Saltdal Turistsenter som både er en veikro og sted for overnatting og camping, bokhandelen Leselysthuset, Perlys Gatekjøkken, Coop Røkland og sportsbutikken på Rognan, Sport1.

Historiene var relativt korte, men likevel lange i Facebook-formatet.

Organisk spredning

Siden bedriftene ikke har en nettside, ble budskapene laget for Facebook. Handelsstanden og næringslivet mobiliserte og sørget for delinger og stor organisk rekkevikke uten bruk av annonsekroner i Facebook-kanalene.

Publisering på Facebook

fortellfortell postet historiene på Rognan Sentrum og Visit Saltdal sine sider på Facebook etter en publiseringsplan.

Emneknagger

Emneknaggene/hashtaggene #handlelokaltisaltdal og "saltdalimitthjerte fungerte både som avsender for budskapet og samlende element for alle 10 historiene.

Målinger og resultater

Resultatene ble løpende analysert og vurdert. Vi så straks et stort engasment blant saltdalingene. Vi fikk muntlig bekreftet at handelen tok seg opp i de lokale butikkene og bedriftene.


Saltdal_turistsenter_saltdalimitthjerte_budskap1_crop
Visitsaltdal_coop_nordland_budskap1_crop
Visitsaltdal_leselysthuset_budskap2_crop
Visitsaltdal_saltdal_sportsenter_budskap2_crop

SaltdalUtvikling_FotografKarolineOAPettersen+(103)

Brit Elin Paulsen i Saltdal Utvikling:

Tusen takk for sluttrapport, dette ser veldig bra ut! Og tusen takk til dere for vel utført oppdrag, vi er svært fornøyde med samarbeidet."

Digital_kaffeprat_banner_aktuelt