Saltdal i mitt <3 

 

Markdedsføring for næringslivet i Saltdal
under korona våren 2020

 

Da koronaen kom og landet stengte ned våren 2020 ønsket handelsstanden i Saltdal kommune en positiv og inkluderende aktivitet som både gjorde saltdalingene stolte, og de ble oppfordret til å handle lokalt.

Oppdragsgiver: Saltdal Utvikling KF

20200510 Kort fortalt

Om aktiviteten

10 historier

fortellfortell lagde 10 historier fra 5 bedrifter for Saltdal Utvikling KF om hvordan kundene kunne handle lokalt under korona. Vi lagde historier fra Saltdal Turistsenter, som både er en veikro, overnatting og camping, bokhandelen Leselysthuset, Perlys Gatekjøkken, Coop Røkland og Sport1 på Rognan.

Vi valgte å lage små, men relativt lange historier i Facebook-formatet.

Organisk spredning

Siden bedriftene ikke har en felles nettside, ble budskapene laget for Facebook. Handelsstanden og næringslivet engasjerte seg i aktiviteten og sørget for delinger. Det ga stor organisk rekkevidde uten bruk av annonsekroner i Facebook-kanalene.

Publisering på Facebook

fortellfortell postet historiene på Rognan Sentrum og Visit Saltdal sine sider på Facebook.

Emneknagger

Emneknaggene/hashtaggene #handlelokaltisaltdal og "saltdalimitthjerte" fungerte både som avsender av budskapet og som et samlende element for alle 10 historiene.

Målinger og resultater

Resultatene ble løpende analysert og vurdert.
Vi så straks et stort engasjement hos saltdalingene og fikk bekreftet at handelen tok seg opp i de lokale butikkene og bedriftene i Saltdal.


Saltdal_turistsenter_saltdalimitthjerte_budskap1_crop
Visitsaltdal_coop_nordland_budskap1_crop
Visitsaltdal_leselysthuset_budskap2_crop
Visitsaltdal_saltdal_sportsenter_budskap2_crop

SaltdalUtvikling_FotografKarolineOAPettersen+(103)

Brit Elin Paulsen i Saltdal Utvikling:

Tusen takk for sluttrapport, dette ser veldig bra ut! Og tusen takk til dere for vel utført oppdrag, vi er svært fornøyde med samarbeidet."

Digital_kaffeprat_banner_aktuelt