Skip to content
All posts

Nasjonalparkstemmen - intervju med Bjørn Åge Jenssen

Bjørn-Åge-portrett-årskonferanse-2023-foto-fortellfortell-1600x1200px – Kopi

På oppdrag for fortellfortell møter vi mange spennende og engasjerte mennesker. Bjørn Åge Jenssen er daglig leder i Norges nasjonalparkkommuner, og en av dem vi har intervjuet til nyhetsbrevet som sendes medlemmene i foreningen.

Hver dag bidrar Bjørn Åge til at de 43 kommunene som er medlemmer i NPKL skal forene krefter og oppnå mer sammen, enn hver for seg. Å være vertskap for en nasjonalpark betyr noen plikter for en kommune, men framfor alt massevis av muligheter. Ved å samarbeide, inspirere og lære av hverandre blir verdien av å ha en nasjonalpark innenfor kommunegrensene langt større. Det er det Bjørn Åge brenner for.

- Tenk om alle nasjonalparkkommunene snakket med én felles tunge, og med høy røst sa fra om hvor viktige nasjonalparkene og områdene utenfor er for å skape verdier i lokalsamfunnet! Daglig leder Bjørn Åge Jenssen i Norges nasjonalparkkommuner (NPKL) har med utrettelig engasjement frontet foreningen siden starten i 2015.

Merkevaren som sier “Velkommen inn”

Økonomisk, miljømessig, kulturell og sosial verdiskaping kalles “bred verdiskaping”. De forskjellige verdiskapingsformene skal virke sammen og forsterke hverandre. I praksis betyr det et blomstrende næringsliv, at folk trives, at de blir boende, og nye flytter til kommunen. Det betyr også god folkehelse, hvor store og små er ute på tur, at skatteinntektene øker og kommunen kan gi bedre tjenester til innbyggere og gjester. 

- Den brede verdiskapingen skal skje på naturens premisser, altså innenfor økosystemenes tålegrenser. Naturen er den aller største verdien, understreker han. 

I 2014 ble en rekke aktører, herunder nasjonalparkkommunene og nasjonalparklandsbyene, invitert til å delta i en prosess som skulle føre fram til merkevaren «Norges nasjonalparker». Arbeidet ble tilrettelagt av selskapet Snøhetta, og merkevaren ble lansert av Klima- og miljøministeren våren 2015. Snøhetta beskriver hvordan logoen til Norges nasjonalparker skal ønske “Velkommen inn”, en invitasjon til besøk. Aktørene under merket er vertskap for naturopplevelser. Besøkende skal lære hvordan vi tar vare på naturen og få muligheten til å ta del i vernet av det ypperste vi har av natur.

Bjørn Åge er stolt av den grundige jobben som ble gjort, og har et sterkt eierskap til merkevaren.

Å ønske alle og enhver velkommen inn i et vernet område betyr ikke at alle skal eller vil inn i nasjonalparken. De beste nasjonalparkopplevelsene kan være på utsiden, og det er her du finner infrastrukturen som er best rigget for besøk, og som tåler det best. Her er senga, maten, og det du ellers trenger for fine naturopplevelser. 

- Det er i randsonen av nasjonalparkene næringsutviklingen og den økonomiske verdiskapingen skjer. Gjør vi det samme med aktivitetene vil det være et betydelig bidrag til den miljømessige verdiskapingen, eller vernet som de fleste kaller det, sier Bjørn Åge.

Fra nasjonalparklandsby til nasjonalparkkommuner

Det var flere omstendigheter som førte Bjørn Åge inn i jobben som daglig leder i foreningen. Oppveksten utenfor Hamar ga rikelige muligheter til friluftsliv og idrett. At han valgte Forsvaret som karrierevei tidlig på åttitallet var ingen overraskelse. Da muren falt i 1989 og det ble proklamert “fred i verden”, trådte Rittmester Jenssen av for å starte et aktivitetsselskap på Otta med naturopplevelser for bedrifter og grupper. 

- Gjennom vår naturbaserte virksomhet møtte vi stadig på myndigheter hvor holdningen var at det var de som hadde enerett på vern og besøk i nasjonalparkene. Det var jeg dypt uenig i, for de profesjonelle aktørene er like opptatt av tematikken. Da vi endret kontoradresse til Norsk Fjellmuseum og ble samlokalisert med nasjonalparkforvaltere fra Jotunheimen og Reinheimen, ble tonen og klimaet annerledes. Litt mindre kjølig, liksom. Det hjelper å snakke sammen, sier Bjørn Åge.

Bjørn Åge snakket så mye om dette, at da det ble ledig en prosjektlederstilling i Norges nasjonalparklandsbyer i 2011, ble han oppfordret til å søke. 

- Den jobben ville jeg egentlig ikke ha. Samtidig var oppdraget for viktig til at jeg kunne la anledningen gå fra meg. Tre minutter før fristen gikk ut, hadde jeg jammen sendt søknaden. Jobben ble min, smiler han. 

Gjennom arbeidet med de fem nasjonalparklandsbyene fikk Bjørn Åge et stort nettverk og god innsikt i hvordan interessene rundt nasjonalpark er organisert. Denne innsikten var nyttig da de to organisasjonene Norges nasjonalparkkommuner og Rådet for nasjonalparker ble slått sammen til én i 2015.

- Navnet var i starten “Foreningen for Norges nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer”, men det ble snart klart at vi ikke kunne ha et navn som var så langt at det ikke kunne registreres i Superoffice, ler Bjørn Åge.

60-åringen er direkte i formen og har alltid en vennlig spøk på lur. Med far fra Sigerfjord og mor fra Sulitjelma, er det naturlig å tenke at det er de nordnorske røttene som gir seg utslag. Bjørn Åges glimt i øyet og evnen til å få folk til å le, er nok påvirket av den joviale kulturen som er så typisk for Nord-Norge.

En rikholdig verktøykasse

Siden da har hverdagen til Bjørn Åge i hovedsak handlet om å få kommuner og aktører til å snakke sammen og å samarbeide for å få til mer. Som at kommuner som deler nasjonalpark går sammen om å lage innfallsporter til parken i fellesskap med nasjonalparkstyret. Som å snakke nasjonalparkkommunenes sak i høringsrunder, som for eksempel NOU 2023:10 - Leve og oppleve - Reisemål for en bærekraftig fremtid.

Samhandling med foreningens styre og medlemskommuner. Samtaler, referansegrupper, møter og nettverksbygging. Det må til når Bjørn Åge vil forbedre rammebetingelsene fra myndighetene.

- Jeg jobber for å få alle til å forstå hvilket fantastisk investeringsbjekt merkevaren er for staten. Til tider kan det være frustrerende når for lite skjer, men jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag, bedyrer han. 
- Dette er viktige saker! Med begrensede ressurser klarer ikke kommunene å løse alle utfordringene alene.

Å få flere medlemmer og flere engasjerte medlemmer er prioriterte oppgaver fremover. Nye folkevalgte skal i høst få innsikt i arbeidet med nasjonalpark og mulighetene som ligger i det. Verktøykassen til medlemmene skal videreutvikles og forbedres. Styret i NPKL er gode støttespillere når strategien for foreningen legges. Små foreninger blir sterkere sammen, derfor er samarbeidet med “søsterforeningen” Norske Parker viktig fremover.

Grønt ordskifte

Bjørn Åge er naturens talsmann. Klimaendringene og det som skjer med naturen vår er ikke bra. Han er frustrert over at det grønne skiftet så langt har blitt et grønt ordskifte. Han er overbevist om at dersom vi skal leve gode liv på kloden vår, må vi leve annerledes. Tiden for utredninger er over, vi vet nok. Det må handling til!

- Det henger ikke på greip når David Attenborough i sine naturprogrammer roper sine tydelige varsko om at vi ødelegger livsgrunnlaget vårt, når programmet etterfølges av reklamebudskap om å kjøpe tre og betale for to! Forbruket må ned! understreker han. 

- Vi må ned fra toppen av kransekaka til fordel for økosystemer i balanse.

Bjørn Åge blir heldigvis ikke lei av å mene og synes. Heller ikke når prosjekter og prosesser trekker ut, og han må gå en ny runde, eller ressursene i kommunene og nasjonalparkforvaltningen blir for små til at resultatene monner.

Medlemmene selv må være aktive og ta verktøyet i bruk for å dra nytte av medlemskapet, på samme måte som at du ikke automatisk blir sprekere av å melde deg inn i et treningssenter. 

- Du må faktisk trene i tillegg, og ofte er det morsommere når man er flere som gjør det sammen. Jeg synes det jeg gjør er viktig, særlig i et globalt perspektiv. Jeg gjør en forskjell, selv om bidraget mitt kanskje bare er en dråpe i havet, avrunder Bjørn Åge.