Skip to content
All posts

Pressemelding for Saltdal Utvikling, Opus Salten og Nordland Fylkeskommune om kompetansetiltak under pandemien

Reiselivskurs-Saltdal-Utvikling-Opus-Salten-foto-fortellfortell-1600x1200

Saltdal Utvikling KF, OPUS Salten og Nordland fylkeskommune satset på kompetansetiltak under pandemien, og fortellfortell lagde pressemeldingen som ble utgangspunktet for egen artikkel i Avisa Nordland. Takk for oppdraget!

Bildet over: Initiativtakerne er godt fornøyd med at så mange lokale bedrifter har benyttet seg av tilbudet. Fra venstre Rita Merethe Endresen fra OPUS Salten, Brit Elin Paulsen fra Saltdal Utvikling, Nina Hylbak fra OPUS Salten, Ingvill Kalvik fra Nordland fylkeskommune, John Howard Bottolfsen fra OPUS Salten og Elin Kvamme fra Saltdal Utvikling KF.

35 reiselivsbedrifter i Salten deltok på digitalt reiselivskurs i regi av OPUS Salten, fylkeskommunen og Saltdal Utvikling KF med BIO-midler i fjor. - Vi ser at våre digitale minikurs er et tiltak som virker, og mange bedrifter fortsetter med kurs som gir fagbrev, sier Elin Kvamme i Saltdal Utvikling.

At reise- og opplevelsesnæringen fikk pustebesvær da pandemien kom i fjor med nedstengning og bråstopp over natta er en kjent sak. Saltdal kommunes næringsselskap, Saltdal Utvikling KF, OPUS Salten og Nordland fylkeskommune mobiliserte og var tidlig på ballen for å hjelpe reiselivsbedriftene med BIO-midler (bedriftsintern opplæring). Midlene gjorde det mulig å gjennomføre et digitalt kursopplegg for reiselivsbedriftene.

- Etter å ha deltatt på de første digitale minikursene i reiseliv er det gledelig å registrere at mange bedrifter har fortsatt med å øke kompetansen hos de ansatte. Flere er i gang med å ta fagbrev i reiseliv, sier Elin Kvamme i Saltdal Utvikling.

Innovasjon i reise- og opplevelsesbedriftene

Saltdal-Utvikling-Elin-Kvamme-Brit-Elin-Paulsen-foto-fortellfortell-1600x1200

Elin Kvamme og Brit Elin Paulsen i Saltdal Utvikling KF har utviklet et unikt digitalt kurstilbud for reiselivsnæringen i Salten sammen med Opus Salten og faglærer Ingvill Kalvik i Nordland fylkeskommune

Tre digitale minikurs ble gjennomført i 2020 med til sammen 35 deltakere fra reiselivsbedrifter i hele Salten. Korte og effektive digitale samlinger gjorde det mulig for flere å delta. Et begrenset antall deltakere pr. kurs ga god oppfølging av den enkelte.

- Pandemien har fått mange reiselivsledere til å se at de ikke kunne drive på samme måte som de alltid har gjort tidligere. Økt kompetanse i en bransje med relativt få med fagutdanning innen reiseliv er et grep som styrker reiselivsbedriftene, fortsetter Kvamme.
Flere bedrifter med kursdeltakere på minikurset har søkt om egne BIO-midler fra fylkeskommunen til å utvikle bedriften videre.

- Blir ikke utlært i reiselivsfaget

Ola Sakshaug, daglig leder i Opplev Nord AS som tilbyr guidede sykkelturer og sykkelutleie i Bodø, er en av de fornøyde deltakerne på minikurset.

-Minikurset i reiseliv var midt i blinken for vår bedrift. Vi var relativt nystartet, og vi tre som eier bedriften har bakgrunn fra andre bransjer. Vi fikk nyttig kunnskap om vertskapsrollen, driftsrutiner, service, kjøpsreisen og formidling, forteller Ola Sakshaug. Han roser kursholder Ingvill Kalvik.

Da han fikk tilbud om å ta fagbrev innen reiseliv i høst, var han ikke sen om å takke ja. Om alt går bra får Ola Saksvik sitt fagbrev til våren.

Opplev-Nord-Myklebostad-1600x1200
Ola Sakshaug i Opplev Nord AS deltok på minikurs i reiseliv i fjor i regi av Saltdal Utvikling, OPUS Salten og fylkeskommunen. I høst startet han på fagbrevopplæringen og får fagbrev i reiseliv våren 2022. Foto: Opplev Nord AS

Driftsleder Martine Lind på Saltdal Turistsenter er en annen fornøyd kursdeltaker.

- Selv om jeg har jobbet med reiseliv i mange år, lærte jeg mye på minikurset. På de digitale samlingene ble jeg bevisst vertskapsrollen, servicen vi gir kundene våre, og hvordan vi markedsfører oss. Ikke minst fikk jeg et faglig begrepsapparat. Kurset har motivert meg til å utdanne meg videre innenfor økonomi og ledelse, forteller Martine Lind.

Martine-Lind-Saltdal-Turistsenter-Saltdal-Utvikling-reiselivskurs-foto-fortellfortell-1600x1200

Martine Lind på Saltdal Turistsenter er en av deltakerne på minikurset i reiseliv som Saltdal Utvikling KF, Opus Salten og fylkeskommunen gjennomførte i fjor. Foto: fortellfortell.no

Målrettet opplæring

- Det er virkelig gledelig at BIO-midlene har bidratt til kompetanseheving for så mange reise- og opplevelsesbedrifter i Salten, sier fylkesråd for utdanning og kompetanse Elin Dahlseng Eide.

- BIO-midlene er en gylden mulighet for bedrifter i Nordland til å tilby ansatte kompetanseheving framfor oppsigelser og permitteringer i en vanskelig tid. Dette er viktige midler, ikke minst for bedrifter som er rammet av koronapandemien. Bedrifter med behov for omstilling kan få tilskudd til kompetanseheving av ansatte, som et alternativ til permitteringer og oppsigelser. Faktisk kan dette bidra til å styrke bedriftene, midt i den krisetiden mange har vært gjennom på grunn av koronaepidemien. Dette opplæringsprosjektet er et eksempel på dette, fortsetter Dahlseng Eide.

Elin-Dahlseng-Eide-fylkesråd-utdanning-Foto-Nordland-fylkeskommune

BIO-midlene er en gylden mulighet for bedrifter i Nordland til å tilby ansatte kompetanseheving fremfor oppsigelser og permitteringer i en vanskelig tid, sier Fylkesråd for utdanning og kompetanse Elin Dahlseng Eide. Foto: Nordland fylkeskommune

Flere kurs innen reiseliv og andre bransjer pågår kontinuerlig.